facebook
Regulamin promocji “Mufka gratis”

Jak skorzystać z promocji “Mufka gratis”?
1. Promocja “Mufka gratis” dotyczy produktów ze sklepu internetowego www.megaurwis.pl, znajdujących się w następujących podkategoriach kategorii "wózki wielofunkcyjne":
a) Wózki klasyczne,
b) Wózki 2w1,
c) Wózki 3w1,
d) Wózki 4w1,
e) Wózki bliźniacze,
f) Rama + gondola.
2. Dodaj do koszyka dowolny produkt, o którym mowa w pkt. 1.
3. Gotowe! Mufka za darmo został automatycznie dodany do koszyka.
4. Promocja “Mufka gratis” łączy się z innymi promocjami (w tym zniżkami).
5. Promocja “Mufka gratis” obowiązuje od dnia 25.10.2018 r. do 1.03.2019r. lub do wyczerpania zapasów.

Regulamin:

1. Organizatorem promocji pod nazwą “Mufka gratis” („Promocja”) jest MEGAURWIS SP. Z O.O. 58-105 Świdnica ul. Emilii Plater 2 NIP: 884-279-19-57 REGON 380316183 KRS 0000733081 („Organizator”).
2. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym www.megaurwis.pl („Sklep internetowy”).
3. Promocja dotyczy produktów ze sklepu internetowego www.megaurwis.pl, znajdujących się w następujących podkategoriach kategorii "wózki wielofunkcyjne":
a) Wózki klasyczne,
b) Wózki 2w1,
c) Wózki 3w1,
d) Wózki 4w1,
e) Wózki bliźniacze,
f) Rama + gondola.
4. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie internetowym transakcji w postaci zakupu produktów wymienionych w pkt. 1.
5. Klient spełniający warunki wskazane w pkt. 3 niniejszego regulaminu jest uprawniony do otrzymania Uniwersalnej parasolki do wózka na poniższych zasadach:
a) W przypadku zakupu produktu wskazanego w pkt. 3 powyżej, Klient będzie uprawniony do otrzymania bezpłatnie Uniwersalnej parasolki do wózka.
b) W miarę dostępności kolor mufki będzie dobierany do zakupionego wózka. W przypadku braku odpowiedniego koloru zostanie wysłana parasolka wybrana losowo.
c) Otrzymana mufka nie podlega wymianie na inny kolor.
6. Klient może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
7. Promocja “Parasolka Gratis” obowiązuje od dnia 25.10.2018 r. do 1.03.2019r lub do wyczerpania zapasów.
8. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu, z zastrzeżeniem pkt. 4 powyżej.
9. Klient jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami, od umowy sprzedaży produktów zakupionych w ramach Promocji.
10. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej https://www.megaurwis.pl/.
11. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.
12. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
13. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
14. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25.10.2018 r.

Świdnica, dnia 25.10.2018 r.Regulamin promocji “Organizer gratis”

Jak skorzystać z promocji “Organizer gratis”?
1. Promocja “Organizer gratis” dotyczy produktów ze sklepu internetowego www.megaurwis.pl, znajdujących się w kategorii "foteliki samochodowe":
2. Dodaj do koszyka dowolny produkt, o którym mowa w pkt. 1.
3. Gotowe! Organizer na fotel za darmo został automatycznie dodany do koszyka.
4. Promocja “Organizer gratis” łączy się z innymi promocjami (w tym zniżkami).
5. Promocja “Organizer gratis” obowiązuje od dnia 09.04.2018 r. do 30.06.2018r. lub do wyczerpania zapasów.

Regulamin:

1. Organizatorem promocji pod nazwą “Organizer gratis” („Promocja”) jest MEGAURWIS SP. Z O.O. 58-105 Świdnica ul. Emilii Plater 2 NIP: 884-279-19-57 REGON 380316183 KRS 0000733081 („Organizator”).
2. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym www.megaurwis.pl („Sklep internetowy”).
3. Promocja dotyczy produktów ze sklepu internetowego www.megaurwis.pl, znajdujących się w kategorii "foteliki samochodowe":
4. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie internetowym transakcji w postaci zakupu produktów wymienionych w pkt. 1.
5. Klient spełniający warunki wskazane w pkt. 3 niniejszego regulaminu jest uprawniony do otrzymania Organizera na fotel.
6. Klient może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
7. Promocja “Organizer gratis” obowiązuje od dnia 09.04.2018 r. do 30.06.2018r lub do wyczerpania zapasów.
8. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu, z zastrzeżeniem pkt. 4 powyżej.
9. Klient jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami, od umowy sprzedaży produktów zakupionych w ramach Promocji.
10. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej https://www.megaurwis.pl/.
11. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.
12. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
13. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
14. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 09.04.2018 r.

Świdnica, dnia 09.04.2018 r.